3. Bezpieczeństwo

Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo korzystania z serwisu, zaczynając od procesu rejestracji
i logowania, wprowadzania danych, ich przetwarzania i analizy, kończąc na procesie zawierania transakcji
i dokonywania płatności.
 
Dane osobowe, firmowe oraz wszelkie inne informacje w serwisie chronione są zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 17 lipca 2002 r.
(Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 
Bezpieczeństwo danych oraz wiarygodność strony internetowej gwarantowana jest rekomendowanym
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) Certyfikatem SSL.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach PO IG Działanie 8.1. "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość."
© Copyright 2013 e-FINANSER