2. Funkcjonalności

1. Sieci

  • Dodawaj partnerów
  • Zarządzaj siecią
  • Integruj

2. Sprzedaż

  • Katalogi produktów
    i usług finansowych
  • Zarządzanie sprzedażą

3. Monitoring

  • Analizy
  • Prognozy
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach PO IG Działanie 8.1. "Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość."
© Copyright 2013 e-FINANSER